Odpravimo 1000 neumnosti

Vabimo vse zainteresirane, da nam sporočite svoje ideje in predloge za izboljšanje pogojev za življenje in ustvarjanje.

Naše znanje in izkušnje s terena želimo še nadgraditi s pomočjo vaših predlogov. Na ravni delovanja države si želimo vnesti sistemske in razumne rešitve. Čas je za razumne rešitve!

Sedaj imate tudi vi priložnost, da se aktivno vključite in nam posredujete svoje predloge, konkretne primere dobre prakse ali nam zaupate, kaj vas teži, na katerem področju bi bilo po vašem mnenju nujno uvesti spremembe. En drugemu bomo vzpodbuda, da bomo te spremembe tudi dosegli.

Zgolj spremljanje in pritoževanje ne pomaga! Bodi aktiven, prispevaj zdaj! Potrebnih je le nekaj trenutkov vašega časa.

Svoje predloge nam lahko posredujete po elektronski pošti: sls@sls.si ali z oddajo kontaktnega obrazca.

Z vašim soglasjem, bomo vaše pobude tudi objavili – s podpisom ali brez, skladno z vašimi željami. Preberi več

Prejete pobude

Št. pobudePodročjeCiljTežava/pobudaObčina / regija predlagateljaIme, priimek
215zaposlovanje delo delo Ponovno je potrebno uvesti regulacijo poklicev, ker trenutno stanje je katastrofalno.V Sloveniji je očitno vsak vse ne glede na svojo izobrazbo zakaj imamo sploh šole in poklice, če lahko delaš skoraj vse.LjubljanaM. B.
214Socialni transferjiStrożji kriterijiOhlapna zakonodaja. Nadzor nad prejemniki socialnih transferjev.CeljeB. S.
213Kaj je javni sektorDolžnost države je samo da skrbi za enakopravnost in nadzor nad pravilnostjo poslovanja subjektov.Spodbudimo privatno šolstvo, da se bo raven kvalitete šolstva dvignila. Država pa mora sprejeti jasno regulativo in kriterije. Iz proračuna je dolžna plačevati samo tisto kar je del javnega programa ne glede na to kdo je izvajalec. (Vsi moramo biti enaki) Če država plača neko izobraževanje za otroke v predšolskem varstvu, je ta znesek treba dati na vse otroke, tudi če niso v javnih vrtcih. Doplačilo v domovih ostarelih se mora plačevati ne glede na to ali je nekdo v javnem domu ali v neki majhni privatni skupnosti. Škofja LokaMartin Krajnik
212Kaj je javni sektorUreditev odnosov v družbiOmogočimo privatne male domove za ostarele, s tem se bo rešilo problem starejših na vasi ali ljudi, ki bi želeli svoja starejša leta preživljati v manjših skupinah. Škofja LokaMartin Krajnik
211Kaj je javni sektorUreditev odnosov v družbiOmogočimo privatne male vrtce, s tem se bo otroško varstvo izboljšalo in pocenilo.Škofja LokaMartin Krajnik
210Kaj je javni sektorUreditev odnosov v družbiPotrebno je sprejeti zakon, kjer se jasno opredeli kaj so javne službe. Občina, država, policija, vojska, sociala,... Iz javnih služb je treba izključiti kompletno zdravstvo, otroško varstvo, domove ostarelih, razne agencije, in vse druge službe, ki morajo svojo plačo zaslužiti z neposrednim delom. Na tak način bi se spodbudilo boljše delo v vseh teh službah in bi se v tako imenovane \"javne službe\" ki to niso vneslo privatno inicijativo in podjetnost.Škofja LokaMartin Krajnik
209Plače v javnem sektorjuUreditev razmer v javnem sektorjuPredlagam, da se dolgoročno reši problem stavk in izsiljevanja nekaterih sindikatov v javnem sektorju z novim zakonom o plačah v javnem sektorju in sicer: 1 Plača se veže na povprečno plačo v gospodarstvu in glede na % brezposelnosti, tako da bo vedno v vsakem primeru jasno koliko denarja gre lahko v plače javnega sektorja. 2. bruto masa plače se porazdeli po posameznem ministerstvu in je minister odgovoren za pravilnost delitve plač, tako kot direktor v podjetju. Zaposleni v javnem sektorju se lahko obrnejo za svojo plačo in pogoje dela na svojega nadrejenega, on pa na ministra za prerazporejanje. V okviru mase plač mora biti omogočeno nagrajevanje glede na rezultat. (Stopnja izobrazbe ne sme biti glavno merilo za plačo ampak rezultat). Plača se naj usklajuje 2x letno na osnovi povprečne plače in števila zaposlenih v gospodarstvu v preteklih pol leta. Državne plače se tičejo samo javnih služb in ne tudi pridobitne dejavnosti.Škofja LokaMartin Krajnik
208Pragmatično gospodarstvoZmanjšati prisesanost na državo in spodbuditi pragmatično učenje posameznika ob deluŽelim, da se spopularizira polovični delovni čas. Na ta način lahko ljudje opravljamo ničvredna(bedna) dela brez izgube osebnega dostojanstva.Ljubljanaanonimno
207zakon o trošarinahizboljšanje zdravja prebivalstva2 - druga neumnost je, da država (in ne tisti, ki jo povzroča), krije škodo na zdravju zaradi uporabe tobačnih izdelkov. Ta škoda za več kot 4x presega prihodke države od trošarin, kar že vemo, številke so pa kar hude!   - Na to pa se navezuje še 3 neumnost, in ta je, da se kljub nujnosti vlaganja v preventivne programe praktično nič sredstev od trošarin v RS namensko ne steka v preventivo. - In tukaj smo pri Tobačnem Skladu, ki je naša naslednja pobuda na poti odpravljanja nesmislov v državi.M L
206zakon o trošarinahizboljšanje zdravja prebivalstvaNeumnost je vsekakor to: 1 - da država zaradi neodločnosti (vzdrževanje stanja) pri obdavčitvi tobačnih izdelkov dopušča oz. omogoča, da cene le-tem (nad mejo, ki jo določa sedanja dinamika dviganja trošarin) dviguje sam ponudnik to je Tobačna, ki očitno bolje razume in se aktivneje odziva na razmere na trgu (splošna rast bdp in cen ter plač v Sloveniji).M L
205zakon o trošarinahizboljšanje zdravja prebivalstvaPredlog spremembe zakona ne posega v samo izvajanje določil zakona, ampak samo spreminja višino trošarin na tobak in tobačne izdelke, ki še vedno močno odstopajo od povprečja na ravni EU, kar ima za Republiko Slovenijo negativne posledice na različnih področjih, najbolj na področju javnega zdravja. Predlog ne terja spremembe davčnega sistema, ampak zgolj sledi aktivnostim evropskih držav, priporočilom in ratificiranim konvencijam Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) in gibanjem drugih mednarodnih organizacij na področju rednega sprejemanja ukrepov za zmanjševanje povpraševanja po tobaku in tobačnih izdelkov ter s tem zmanjševanju negativnih posledic porabe tobaka. Predlog je podprt z aktualnimi statističnimi podatki in raziskavami narejenimi v Republiki Sloveniji in drugih (predvsem) evropskih državah. Ključni ukrep za zmanjševanje rabe tobaka med prebivalstvom, ki je najcenejši in hkrati dokazano najučinkovitejši ukrep, je zvišanje cen oziroma višja obdavčitev tobačnih izdelkov. Zvišanje cen pomeni zmanjšanje dostopnosti tobačnih izdelkov, kar ima največji učinek na mlade. To je zelo pomembno, saj v Sloveniji kadi kar četrtina 15-letnikov. Priročnik IARC (Mednarodna agencija za raziskave raka) o učinkovitosti davčnih in cenovnih politik na tobačno kontrolo, pri izdelavi katerega je sodelovalo 12 strokovnjakov iz različnih držav EU pravi: »Davki morajo prehitevati povišanje splošne ravni cen in prihodkov!« V sedanjem obdobju splošne gospodarske rasti in rasti prihodkov v Sloveniji je tudi javnost bolj naklonjena ukrepom zviševanja davkov, zato menimo, da je pravi trenutek za odločnejše ukrepe v smeri spremembe trošarinske politike in s tem zvišanja cen tobačnih izdelkov in nenazadnje zmanjšanje gospodarske škode prav zdaj.Koalicijo NVO za preprečevanje zasvojenosti
204Preprečevanje zlorabe pravdne možnostiDržava, ki je oproščena plačevanja sodnih taks (!?), ima zaposlenih na desetine državnih odvetnikov, ki dobijo plačo ne glede na število pritožb. Treba je spremeniti obligacijski zakonik in zakon o pravdnem postopku tako, da bomo uzakonili tako imenovane kazenske odškodnine, ki jih angloameriško pravo že dolgo pozna. Izrekali bi jih tudi takrat, kadar pravna oseba v odškodninskem postopku ne uspe s pritožbo proti državljanu, ki mu mora izplačati odškodnino na podlagi prvostopenjske sodbe. V takem primeru bi se odškodnina avtomatično povečala za najmanj 50 odstotkov. (Če se boste kot državljani znašli v vlogi tožnika države, boste hitro ugotovili, kako vas bo proces finančno in psihično izčrpal. )Lesce
203Socialni prejemki, otroški dokladi, subvencija vrtcaOdpraviti nepravilnostVzemimo za primer 4 člansko družino (starša in dva otroka, en hodi v vrtec, drugi v OŠ). Januarja oče izgubi službo. Zadnjo plačo prejme v februarju. Zakaj se vloga za spremembo finančnega stanja družine lahko poda šele v marcu, odločba pa velja šele v aprilu, medtem ko je družina brez prihodkov enega starša že v marcu? Menim, da na tak način država neupravičeno odvzema državljanom tisto, kar jim pripada in za kar vplačujemo preko prispevkov.KrškoMB
202zdravje Osnovni cilj je zmanjševanje rabe tobačnih izdelkov ter posledično tudi zmanjševanje pasivnega kajenja in preprečevanje začetka kajenja, s ciljem zmanjševanja obolevnosti in umrljivosti zaradi bolezni, povezanih s kajenjem, med prebivalci Republike Slovenije. Za povečanje učinkovitosti nadzora nad rabo tobaka v Sloveniji je pomembno nadaljnje redno in občutno zviševanje stopnje obdavčitve in cen cigaret ter primerljive in usklajene stopnje trošarin ter zvišanja trošarin za vse tobačne in povezane izdelke.V Sloveniji je tobak med dejavniki tveganja vodilni preprečljivi vzrok smrti in vodilni dejavnik tveganja za izgubljena zdrava leta življenja zaradi prezgodnje smrti in manj zmožnosti. Kajenju tobaka pripisujemo 19 % vseh smrti pri Slovencih, starih 30 let ali več, 27 % pri moških in 11 % pri ženskah. Vsako leto zaradi kajenja umre skoraj 3.600 kadilcev, od teh smrti je približno 900 prezgodnjih (pred 60. letom starosti). Letno zaradi kajenja umre več prebivalcev Slovenije kot zaradi vseh nezgod, samomorov, alkohola, prepovedanih drog in AIDS-a skupaj. Med 15 in 64 let starimi prebivalci Slovenije kadi 24 % vseh, več moških (27 %) kot žensk (21 %), po drugih podatkih kadi 23 % prebivalcev, starih od 25 do 64 let, prav tako več moških (25 %) kot žensk (20 %). V Sloveniji kadi tobačne izdelke znaten delež 15-letnikov, to je okoli 25 %. Kajenje škoduje tako rekoč vsakemu organu v človeškem telesu in povzroča razvoj številnih bolezni in zdravstvenih težav pri kadilcih, predvsem številnih vrst raka, bolezni srca in ožilja ter bolezni dihal. Kajenje ima tudi škodljive učinke na reproduktivno zdravje žensk, zdravje še nerojenega otroka in dojenčka, vzročno pa je povezano tudi z impotenco, sivo mreno, nizko kostno gostoto, zlomi kolka, drugimi boleznimi in zdravstvenimi težavami ter splošno poslabšanim zdravstvenim stanjem, kar vpliva na povečano odsotnost kadilcev z dela in na povečane potrebe po zdravstvenih storitvah. Resne in nevarne posledice za zdravje, podobne škodljivim učinkom kajenja pri kadilcih, se lahko pojavijo tudi po dolgotrajni izpostavljenosti tobačnemu dimu. Posebej ranljiva skupina za škodljive učinke izpostavljenosti tobačnemu dimu za zdravje so dojenčki in otroci. Kajenje nima le negativnih učinkov na zdravje prebivalstva, ampak povzroča tudi ekonomsko škodo. Gospodarski stroški bolezni, ki jih je mogoče pripisati posledicam kajenja znašajo za leto 2017 v Sloveniji okoli 944 mio EUR. Stroški za bolezni, pripisane kajenju, ki so del skupnih izdatkov v zdravstvu pa so leta 2016 znašali okoli 225 mio EUR. Koalicija NVO za preprečevanje zasvojenosti predlaga, da se trošarina, določena v sedmem odstavku 86. člena ZTro-1 za cigarete, zviša s 106 EUR na 132 EUR za 1000 kosov, kar utemeljujemo predvsem s prizadevanjem za vodenje politike, ki bo prispevala k javnemu zdravju, cene pa se bodo približale cenam tobaka v drugih državah članicah. Koalicija NVO za preprečevanje zasvojenosti
201Gozdarstvopocenitev državeiz Zakona o gozdovih črtati člen: (6) Ob izdelavi gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Zavod, lokalno skupnost in lastnike vseh zemljišč v zaraščanju, ki se v kmetijske namene ne rabijo že vsaj 10 let, pisno obvesti, da se bodo zemljišča, ki bodo še naprej prepuščena zaraščanju, ob izdelavi naslednjega gozdnogospodarskega načrta določila kot gozd oziroma drugo gozdno zemljišče.PostojnaB.
200Alkohol in mladistrožja kontrola točenja alkohola mladoletnim osebamMladoletniki danes lahko alkohol dobijo praktično povsod dostopen, gostinskim lokalom ki pa dobijo kazen za to pa še vseeno to počnejo še naprej saj te stroške z lahkoto pokrijejo in s tem nimajo težav.CeljeNN
199lokalna samouprava racionalizacija Odpravimo neumnost, po kateri morajo lokalne skupnosti - občine - plačevati služnosti in stvarne pravice različnim državnim organom. Na primer; če želi občina zgraditi most preko reke, mora za to pridobiti stavbno pravico, ki pa je plačljiva. Podobno velja za prečkanje vodotokov pri gradnji vodovoda, kanalizacije ...Slovenske KonjiceMiran Gorinšek
198ŠolstvoUčinkovitost Oče mizar mi je kot majhnemu otroku rek: \"dober učitelj ni nikoli dovolj plačan\". Ko spremljam štrajke učiteljev sem kar malo razočaran, ker sploh ne štrajkajo za pravo svar. Nemogoče je da so učitelji v OŠ plačani v rangu od cca 900 evr do cca 1600 če govorimo o učiteljih v razredu. Ali ni to nezaslišana razlika, krivica. 1 Predlagam, da razpon ustrezno uravnoteži (vsi namreč opravljajo isto delo). 2 Učiteljem je potrebno dati dostojanstvo in spoštovanje na način, da lahko neuzgojence ustrezno še posebej pa hitro sankcionirajo. Predlagam, da se motečega učenca izloči iz pouka za cca 1 teden za pouk pa so dolžni poskrbet starši. Učno snov se po prihodu previri, v primeru da učenec ne pokaže minimalnega znanja so starši dodatno finančno sankcionirani.KanalM.
197GozdarstvoUčinkovitost Razdrobljena posest je gotovo eden temelnih težav pri gozspodarjenju z gozdom. Potrebno je odpravit solastništvo na gozdnih zemljiščih. Urediti statuse zemljišč brez lastništva.Z ustrezno davčno politiko kaznovat brezbrižnost oziroma neopravljanje nijnih ekonomsko opravičenih gojitvenih del. Hkrati pa zagotovit lastnikom ustrezne spodbude, v prvi vrsti uvesti sistem ki jim bo omogočal celotni servis vključno z ugotavljanjem mej, ki je eden večjih težav v razdrobljeni posesti.KanalM.
196Javna upravaučinkovitost javne upraveV javni upravi je potrebno urediti plačilni sistem. Trenutno je glavno merilo izobrazba, učinkovitost nič. Potrebno je uspostavit jasna merila. Plače pa vsaj delno oblikovat na podlagi učinkovitosti.AjdovščinaM. V.
195Zunanja politikaUreditevTreba je vzpostavit suverenost RS Slovenije tudi na zahodni meji. Nad delom kataster Dreka cca 60 ha velika površina v Z Sloveniji, Republika Slovenija nima polne jurisdikcije. Po zemljiške podatke o omenjenem katastru je potrebno v Italijo.AjdovščinaM. V.
194PokojnineKoličnik za izračunPošten izračun pokojnine za pošteno delo. 80% od neto plače 10 najboljših let bi morala znašati pokojnina, ki bi omogočala dostojno preživetje. Denarja se zagotovo naloži dovolj v ta namen že skozi aktivno dobo. Nekateri pokojnine nikoli ne užijejo, nekateri le kratek čas, ..... vplačajo pa sprotno vsi (odtegljaji od plače) torej bi naj denarja bilo dovolj za izplačila pokojnin in redne uskladitve glede na rast življenjski stroškov.Šmartno / Savinjskaanonimno
193PokojnineKoličnik za izračunObvezna sprememba \"količnika\" za izračun, ki so ga nam tako nesramno počasi spreminjali in s tem posledično nižali penzije, ker se je denar iz pokojninske blagajne porabil v druge namene...... To je zagotovo tudi ena izmed teh 1000-ih neumnosti.Osrednja Slovenijaanonimno
192Družabno življenjeDebirokratizacija, odprava nepotrebnih dovoljenjEna od tisočih neumnosti so tudi zahteve pri organiziranju gasilskih veselic in seveda tudi športnih dogodkov. Predno zbereš vsa dovoljenja potrebna in nepotrebna mine več kot mesec dni. Majhen vodni kanal (suh ali z vodo) mora biti prisoten potapljač,redarstvo z varnostniki, reševalna služba, gasilci in še vrsta drugih stvari, ki jih v tem trenutku ne znam našteti. V našem gasilskem društvo smo samo zaradi vseh teh dovoljenj in zahtev prenehali organizirati gasilske veselice, ki so nam prinesle kar nekaj dohodka, ki smo ga uspešno integrirali v gasilsko opremo.Škofja LokaJanez Jenko
191Davki, komunalni nadzorUVEDBA VINJET ZA PSE, KI JIH LASTNIKI VODIJO NA SPREHOD V JAVNIH URBANIH OKOLJIHZakon potrebujemo za ureditev kulturnega sobivanja v urbanem okolju. Predlagam, da se zakonsko uredi, da lastniki psov, ki želijo svoje ljubljenčke voditi na sprehod v urbanih okoljih, morajo za tak sprehod, v javnem prostoru, le te opremiti (npr. vinjeta na ovratnici) z letnimi vinjetami. Stroški nakupa vinjet bodo krili stroške dodatnega čiščenja javnih površin, iz tega naslova bi se sofinancirali azili za živali idr. V večletni praksi se je namreč izkazalo, da obstoječa zakonska regulativa ne uspe urediti vse večjega problema pasjih iztrebkov v javnih urbanih okoljih. Zanemarjeni pasji iztrebki niso le problem kulturnega sobivanja, zdravstveni problem, komunalni problem idr., temveč prinašajo tudi gospodarsko škodo (kot npr.: Večina ulic starega mestnega jedra v Piranu je, v poletnih mesecih, polna pasjih iztrebkov... To odvrača turiste... idr.).MariborAljoša
190SplošnoKorupcijaŽe zdavnaj bi bilo potrebno uvesti nadzor nad denarnimi tokovi - uvesti \"finančno policijo\", na državni ravni seveda (ne pri majhnih posameznikih, ki so že sedaj kaznovani, če niso plačali par evrov dajatev). Finančno policijo, ki bi nadzirala pretok kapitala, da se ustavi kraja našega premoženja, ki seveda ni naše in nikoli ne bo, saj smo vse davke nekoč, ko smo gradili hišo, .... že plačali, sedaj moramo plačati še davek, da lahko živimo v svoji hiši, kje je tu logika, ne vem???? Finančno policijo, ki je ne bo upravljala pokvarjena politična struktura, ampak bo neodvisna in poštena. Naj se denar, ki je bil z menedžerskimi prevzemi odtujen in naložen v davčne oaze vrne v Slovenijo, ti nastavljeni menedžerji pa naj se umaknejo tja kamor sodijo in ne na v naprej planirana jim dobro plačna delovna mesta. Uvesti je treba nadzor nad porabo kapitala.Velenje / šaleškaM. B.
189PrivatizacijaKaj naj ostane v državni lastiNamesto razprave o tem, kaj naj se vse privatizira, se pogovarjajmo o tem, kaj naj ostane v državni lasti.Škofja LokaJanez Jenko
188NatalitetaPovečanje rodnostiVsaki ženski, ki bo imala oz. bodo v družini imeli štiri ali več otrok se zagotovi zajamčen osebni dohodek do polne delavne dobe in nadalje pokojnina. Pogoj pri tem je državljanstvo.Škofja LokaJanez Jenko
187KmetijstvoObvezen zbornični prispevek v KGZSOdpraviti obvezno članstvo v Kmetijsko gozdarski zbornici. Ni logike, da so kar na osnovi katastra uvedli obvezno članstvo za kmete, ko pa potrebuješ uslugo zbornice moraš vse plačat. Torej zakaj obvezno članstvo, vsako članstvo mora biti prostovoljno, mar ne???? in člani, ki bi se odločili biti del zbornice, bi morali zato imeti določene ugodnosti, kadar potrebujejo njihov suport. Vsi, ki pa ne želijo članstva, pač uslugo, ki jo potrebujejo plačajo.Mozirje / SavinjskaBerni M.
186PrometUkinitev dajatev, ki prinašajo izguboDržava naj že enkrat najame ustrezen kader (lahko tudi iz osnovne šole, ker izračun je enostaven) za ponoven izračun/odmero davka na motorna vozila. Uvoz zmogljivešjih vozil se je drastično zmanjšal zaradi previsokih dajatev, veliko se jih zati registrira v tujini, država pa od tega nima nič. Brez dvoma je priliv v blagajno manjši. Uvoz avtomobila z močnejšim motorjem za 5.000 € se smatra za luksuzen nakup, medtem ko nov avto višjega razreda (npr. za 100.000 €) tega davka nima. Da ne omenjamo hibridnih vozil s ceno 300.000 €, ki so celo oproščena davka na motorna vozila. Takšna uredba definitivno prinaša izgubo v primerjavi z obdobjem pred uredbo. Savinjsko - šaleškaVoznik
185PrometZastoji v zimskih razmerahVišje kazni in doslednejša kontrola za tovornjake, ki v zimskih razmerah povzročijo zastoje. Kdo bo povrnil izgubljen čas tisočim, ki obtičijo v prometnih zastojih? Savinjsko - šaleškaVoznik
184ZaposlovanjeŠtudentsko delo in delo upokojencev \"Malo delo\"Omogočiti je treba, da se študente in upokojence zaposluje brez posrednikov, če se stranki tako dogovorita. Še boljša opcija pa je da se omogoči \"malo delo\" ne glede na status iskalca dela. Tako delo lahko ponudi vsakdo, ki ima registrirano kakršno koli dejavnost! Dajatve za tako delo naj bodo nizke in bodo na tak način ljudje z nizkimi prejemki lahko dodatno zaslužili in ne bo treba uvažati tako veliko sile kot se jo trenutno.

Škofja LokaMartin Krajnik
183ZaposlovanjeŠtudentsko delo in delo upokojencev \"Malo delo\"Sočasno predlagam, da delo študentov uredi tako, da ga lahko posredujejo vsa podjetja, ki se ukvarjajo z posredovanjem dela. Davki pobrani iz tega naslova pa naj gredo v proračun in ne v \"študentsko organizacijo\". ali pa naj se zmanjšajo dajatve za znesek ki gre študentski organizaciji.Škofja LokaMartin Krajnik
182ZaposlovanjeŠtudentsko delo in delo upokojencev \"Malo delo\"Ne glede na višino socialnega transfera, ki ga dobijo upokojenci se jim mora omogočiti delo, ki bi bilo podobno regulirano kot študentsko delo. Manj obdavčeni del naj bi dosegal maksimum zajamčeno plačo, če pa so zneski večji pa naj bodo obdavčeni višje. Škofja LokaMartin Krajnik
181volilna zakonodajavišja udeležba na volitvah1. Na volišče  gremo  na osnovi pisnega volilnega vabila, ki ga prejmemo  od volilne komisije. 2. Na volišču nas člani Volilnega odbora na osnovi vabila identificirajo, predajo glasovnice in označijo v volilnem imeniku kjer se tudi podpišemo, da smo se udeležili glasovanja. 3. Moj predlog je, da se volilno VABILO, vsakemu volilcu potrdi z podpisom dveh članov volilnega odbora, ki deluje na volilšču. 4. Podpisana volilno vabilo (KOPIJA ) se vrne volivcu - in pridobi status priloge, katera je obvezna priloga pri kakršni koli vlogi državljana, pri pridobitvi kakršnihkoli državnih - javnih sredstev. 5. Veljavnost podpisanega volilnega vabila kot priloge pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v Republiki Sloveniji velja do naslednjih razpisanih volitev oz. referenduma .Gornja RadgonaBranko Kocbek
180zaknodaja - kmetijstvoZakon o kmetijskih zemljiščihNov Zakon o kmetijskih zemljiščih, kljub temu, da je bil pred kratkim prenovljen (ni rešena enostavna kupoprodaja kmetijskih zemljišč; ni določb o zaščiti pred onesnaževanjem in prevelikim izkoriščanjem zemlje; problemi z obdelovanjem GERK-ov in plačevanjem KD, ki bi ga morali ukiniti – plačilo davkov po prometu ali pavšalna obdavčitev veliko nižja kot je sedaj)BrdaVitomir Bric
179KGZSProstovoljno članstvo v KGZS KGZS izgublja na ugledu; na volitve pride par % volilnih upravičencev, kar pomeni izgubo kredibilnosti, kot sogovornik MKGP se izgublja v malenkostih in je nemočna pri pogajanjih, zaradi vključenosti javnih služb je podvržena izsiljevanjem s strani ministrstvaBrdaVitomir Bric
178zakonodaja Manjka Zakon o družinski kmetiji (posledice: različni davki; ne vemo kakšnega kmeta država podpira; problemi pri upravičenosti do subvencij; neurejeno zavarovanje družinskih članov; nemogoče urediti kmetijsko politiko,…)BrdaVitomir Bric
177javna upravareorganizacijaČe še kdo misli, da reorganizacija v javni upravi (JU) ni potrebna, naj si pogleda seznam komisij in delovnih teles, ki so bila ustanovljena pri vladi in ministrstvih in se financirajo iz proračuna! Vsa te komisije v večini potrebujejo vodjo oddelka, sekretarja, podsekretarja, razno razne višje uslužbence itd. In vse to plačujemo tisti, katerim se zaradi "varčevanja in nujnega
zmanjšanja proračuna" jemljejo pravice, zmanjšujejo plače in se nas
potiska v revščino!Tukaj pa so neto plače 2.000 EUR !!!
SlovenijaJ. J.
176šolstvoureditev NPZMislim, da je čas, da stavkajo tudi učenci. Proti učenju na pamet, kampanjskemu učenju, številnim šolskim obveznostim, nerazumni količini učne snovi, faktografiji, nacionalnemu preverjanju znanja ... Šola pač žal ni več to, kar je bila. In za to so krivi oblastniki. STOP zbirokratiziranemu in neučinkovitemu šolstvu!ŠaleškaMaja
175lokacijska informacijaracionalizacija Lokacijska informacija pri občini je kot formular navadnim državljanom povsem nerazumljiva. Poenostavit je potrebno obrazec in odgovore občine prilagoditi glede na vlogo občana (kaj želi graditi). KoperOLGA FRANCA, VESNA STARMAN
174prometracionalizacijaCenik potniškega želežniškega prometa je predrag. Doplačilo 8 EUR za vožnjo v kupeju s tepihom na tleh je absolutno nesmiselna in absurdna. Iz Kopra gre zadnji vlak za Ljubljano ob 14,45 uri. TO je nezadostno. KoperOLGA FRANCA, VESNA STARMAN
173Zdravstvoracionalizacija Digitaliazcija zdravstva poteka prepočasi. Ko se po e naročanju naročiš na pregled k osebnemu zdravniku, ni možno pripeti izvid ali katerokoli priponko. V čakalnici ne veš, koliko časa boš čakal, ker ni objavljenih zamud v čakalni vrsti (ali bom ob naročenem času na vrsti?). Po bolniški list moraš osebno, četudi to ni potrebno, ne pošiljajo po pošti, ni portala za izmejavo podatkov s podjetji. Urejanje porodniško je s celim kupom odvečne administracije. Naročanje zdravil preko e naročanja je super. KoperOLGA FRANCA, VESNA STARMAN
172ZavarovalnicePrivatizacija zavarovalnic Država mora vzdrževati inšpekcijske službe za nadzor spoštovanja zakonodaje in predpisov. Tu pa mora biti država 100%! Država mora biti zelo občutljiva na kršenje človekovih pravic! Torej predlagam privatizacijo zavarovalnic in kompletnega zdravstva! Država pa mora sprejeti zakone in postaviti nadzor!

Škofja LokaMartin Krajnik
171ZdravstvoPodročje zdravstva - ozorima znižanje števila zaposlenih v javni upraviZakaj se država ukvarja s stavkami v zdravstvu. Zakaj je država lastnik nekih podjetij ki se ukvarjajo z zdravstvom. Država mora sprejeti zakone po katerih nedvoumno zahteva od zavarovalnic, da plačujejo zdravljenje državljanov, ki plačujejo zdravstveno zavarovanje! Isto kot pri avtomobilskem zavarovanju. Zavarovanje je obvezno in zavarovalnica je dolžna pokriti stroške. Sedaj pa se država bori z čakalnimi vrstami in stavkami in problemi v zdravstvu in in ... Zakaj??? Zavarovalnice prejemajo naš denar. Država je dolžna reči: Čakalna doba daljša od 1 mesec je nedovoljena. Zdravstvena organizacija je dolžna v okviru pravil in predpisov zdraviti državljane, zavarovalinice pa so taka zdravljenja dolžne plačati. Državljani ki nimajo zavarovanja pa so v okviru pravil breme države. Se pravi za njih se pošlje račun državi. Torej zaposleni v zdravstvu se lahko zaradi ne primernih pogojev dela pritožijo svojemu delodajalcu in ne državi!!! Škofja LokaMartin Krajnik
170Nadomestilo za brezposelneZZZS naj dela svoje delo! Vsa nadomestila za brezposelnost pa so stvar sociale in ne zavodov za zaposlovanje!Škofja LokaMartin Krajnik
169ZaposlovanjeCentri za zaposlovanje ozorima znižanje števila zaposlenih v javni upraviPredlagam, da centri za zaposlovanje postanejo agencije za zaposlovanje. Na ta način bodo sami sebi služili kruh in se trudili, da bodo ljudem našli delo. Država naj pa svoje finančne spodbude aktivne politike zaposlovanja organizira tako, da jih bo lahko izkoristilo vsako podjetje, ki se ukvarja z zaposlovanjem oz vsak ne glede kako se zaposli. Zakaj bi se država ukvarja s tem koliko plače bodo imeli neki uradniki, če pa se lahko s tem ukvarjajo ti uradniki sami! Problem stavke je problem delodajalca in delojemalca, zakaj je to problem države, zato ker ima zaposlene ljudi, ki jih ne rabi. Ti ljudje rabijo državo ne država njih! Dobri delavci bodo imeli še naprej solidno plačo, \"slabi\" tisti ki jim to delo ne paše pa bodo šli delat drugam in bo treba uvažati manj delavcev. Škofja LokaMartin Krajnik
168igre na srečoLegalizacija igranja pokra na spletuZaradi monopolne ureditve športnih stav v naši državi nastrada tudi skupnost igralcev pokra. Čeprav bi moralo bilo v interesu države, da pobira davke na ta račun in poker skupnosti dovoli igrati na največjih spletnih igralnicah, še vedno drži glavo v pesku in popušča ozkim interesnim skupinam.SodražicaJaka Debeljak
167okoljeBolj ambiciozno ukrepanje vlade pri spoprijemanju s podnebnimi spremembami in uveljavitvi Pariškega podnebnega sporazuma (pravično opuščanje premoga do 2030 in uvajanje obnovljivih virov energije naj bo prioriteta)To je to!MariborInes
166zakonodaja pri pridobivanju državljanstvavsak tujec, ki želi biti državljan, naj se nauči IN uporablja slovenski jezikSem Slovenec. Ponosen in tako poskušam vzgajati tudi svoja otroka. Našo mladino v šolah učimo slovenskega jezika, angleškega, nemškega, verjetno kmalu v šole pride še albanščina. Kam smo prišli, lepo vas prosim! Nič nimam proti multikulturnosti, samo najprej smo Slovenci in potem ostali. Pa naj se naučijo našega lepega jezika - bo vsem lažje ...CeljskaSimon
165pokojninedvig pokojnine, ker smo si to zaslužiliSem penzionist in uživam v pokoju, čeprav me zadnje čase skrbi, kako bom preživel. Še dobro, da imam zlate otroke, ki mi priskočijo na pomoč. Hiša, stroški ogrevanja, položnice ... o kakšnem luksuzu zgolj sanjam. 6 desetletij sem državi plačeval davke, sedaj pa mi je le ta pokazala pravi obraz. Sosedu (nikoli zaposlen, razen na \"fušu\" in socialki) pa gre kar dobro. Sedaj vsaj vem, zakaj smo Slovenci vedno fauš sosedu!SavinjskaFrance
164šolstvorazbremenitev učencevImam otroka v 4. in 8. razredu OŠ. Torba najmlajšega je težka 25 kg. Bolj kot teža torba me skrbi, koliko kg uporabnega znanja odnese mulc od pouka? Nismo resni, kaj vse šola zahteva od otrok! Družinski znanec je v tem vrtčevskem letu svojega triletnika vpisal v tečaj angleščine. Pohvalno? Še tisti košček igre in prostosti jemljemo svojim otrokom, s tem ko jih vpisujemo v dodatne in popoldanske aktivnosti. A ne bi bilo lepše, če bi ta čas lahko preživeli v družinskem krogu?SavinjskaSamo
163socialaurediti zakonodajo na področju socialnih transferjevOba z možem imava več kot 15 let delovne dobe. Plača je. Pride 10., 15. je skorajda že ni. Otroka sta šoloobvezna, stroški so vsako leto višji, otroški dodatek pa je bolj za okras. Znanka, nima niti 1 leto delovne dobe, pa je lepo doma, otroci imajo vrtec brezplačno, socialne transferje pa v nebo! Dopoldne preživi ob kavicah s prijateljicami, redno si privošči frizerja in manikuro ... Saj ne jamram, samo pravice pa res NI!SavinjskaJožica
162zdravstvospremeniti zakonodajo glede zdravniških pregledovNosim očala in po zakonodaji moram opravljati zdravniški pregled vsake toliko časa. Moja soseda, 80-letna gospa, ki ne sliši, komaj hodi, še manj pa vidi, pa ima doživljenjsko vozniško dovoljenje. Kje je tu pravica? In še bolj pomembno - kdo kot voznik bolj ogroža življenja? Naša zakonodaja na zagovarja VARNOsti!SavinjskaŠpela
161gospodarstvospremeniti zakonodajo pri postavitvi vetrnih elektrarnZakaj v Sloveniji nimamo vetrnih elektrarn? Ne za to, ker nimamo pogojev, investitorjev ali znanja. Krivi so ptiči v naravi in tiči na ministrstvih, ki ne prepoznajo priložnosti za pridobivanje sonaravne energije. Dol z njimi!SavinjskaAlbin
160Zakon o občinskem redarstvuUreditev pristojnosti občinskih redarjevZakon o občinskem redarstvu v delu, kjer ureja pristojnosti državnih organov na področju občinskega redarstva. Odpravi se naj del pristojnosti, ko občinski redarji na področju nadzorovanja cestnega prometa v naseljih - uporabljajo merilne radarje. Predlagam, da ne rabimo redarske policije, naj se poskrbi da bodo policisti v zadostnem številu, dobro opremljeni in dobro plačani, ter naj zakonodajalec ustvari pogoje za njihovo normalno delo! DestrnikAleksander Koser
159ZAPOSLOVANJErešitev sramotnega dejanja v državi \" VIP \" zaposlovanja!Problematika zaposlovanja v naši državi je VIP zaposlovanje (vip-veze in poznanstva)! Se prijaviš na razpisano delovno mesto in ker imaš potrebne reference oz. še kaj več, te po zakonu povabijo na razgovor za prosto delovno mesto, skozi razgovor ugotoviš, da imaš možnost za zasedbo delovnega mesta, kar ti tudi v večini trije člani komisije dajo jasno vedet, ampak lejga zlomka, da vsaj en od teh drži figo v žepu te gleda v oči in istočasno laže, saj ima že za to delovno mesto svojega kandidata, za katerega dobro ve da v večini nima pojma, kar bo moral delat, in da bo samo številka na plačilni listi, nekdo drug bo pa pač moral narediti še njegovo delo, ker je pač to osebo bilo treba vzet, ker je tako rekel stric, ata ali mama, boter......... ki je na vplivnem položaju!!!! In potem se vprašamo po poštenosti, učinkovitosti in enakosti pred zakoni???? Zaključek: V Sloveniji ni pomembno kaj znaš, temveč koga poznaš!!!!!! Ko se bodo v ustanove začeli zaposlovat ljudje z znanjem za razpisano delovno mesto, takrat državljani, ki rabijo storitev ne bodo več čakali v dolgih vrstah in zaposlene v javni upravi plačevat po učinkovitosti in ne po kolektivni pogodbi, kot je sedaj, dobre pošteno plačati!!! VIP varijante in lenuhe pa odpustiti in naterat iz skritih umetno narejenih pisarn z večnimi izgovori, da pa oni niso pristojni in verižnega pošiljanja od vrat do vrat!!!!!

ŠtajerskaRobert
158socialaDržavne pokojnineSprejetih je bilo veliko slabih rešitev in odpravljenih nekaj dobrih. Leta 2011 je država odpravila državne pokojnine in prav bi bilo, da se te vrnejo! PtujskaR. O.
157VinarstvoLegalizacija vina iz samorodnih sort grozdjaKolikor je meni poznano je že zelo dolgo prepovedan promet z vini iz samorodnih sort grozdja. Tak primer je znana Šmarnica in tudi ostale sorte. Ne vidim razloga zakaj bi bilo to prepovedano. To o povečanem metilnem alkoholu v vinu je pa čista izmišljotina. Sem o tem povprašal na biotehnični fakulteti v Ljubljani.Ivančna GoricaMarko Zorec
156Migracije, varnost in mednarodne povezaveSlovenija naj se pridruži Višegrajski skupiniSlovenija naj izvede referendum o vstopu v Višegrajsko skupino. Referendum se lahko izvede skupaj s prihajajočimi parlamentarnimi volitvami poleti ali z lokalnimi jeseni. Naj se začnejo deportacije ilegalnih migrantov in ustavitev gradenj katarskih islamskih centrov po Sloveniji.
MariborG. M.
155kmetijstvoUradniki namesto za računalnik na teren!Sem mlad kmetovalec in po končani fakulteti sem ostal na kmetiji. Prijavili smo se na razpis za črpanje evropskih nepovratnih sredstev za gradnjo hleva. Več kot 10 let tekanja po občini glede lokacije, potem šprint od enega do drugega birokrata, ki je imel svoj računalnik za alfo in omego, za ogled terena pa niso imeli časa. Da ne omenjam, da smo morali večkrat iskati že pridobljena soglasja – najprej pri OPPN-ju, potem še pri pridobivanju gradbenega dovoljenja. Vse te birokratske neumnosti so naš projekt samo še zabremzale. #STOPbirokraciji
CeljskaTilen
154pravosodjemanj podzakonskih aktovJaz mislim, da imamo toliko podzakonskih aktov zato, da se potem lažje muti. Tudi, če je v osnovi zakon dober, se ga potem z vsemi dodatki zmanipulira do te mere, da se vse pet krat povozi in deset krat obide. Tako lahko tisti, ki imajo denar za drage odvetnike, uspešno in celo legalno, goljufajo državo.PtujMarjan
153Slovenija recept za uspešno državoDobiček je potrebno investirati v razvoj ne pa v projekte, ki so sami sebi namen in koristijo samo posameznikom. Nujno narediti red in pošteno zajeziti korupcijo v vseh segmentih, vrniti javno zdravstvo in spoštovanje zakonodaje in zapreti vse kriminalce, ki jih je največ ravno posledično v hramu demokracije in počistiti na levi in desni.PrlekijaR.S.
152bankeustaviti odtekanje denarja zaradi nestrovkovnega vodenjaProdati NLB nujno in iz državnih podjetij na mesto nadzornikov in predsednikov uprav postaviti stroko in ne politične goljufe, ki skozi različne kanale financira politiko in služi kot politična valilnica kadrov. PrlekijaR.S.
151javna upravaZnižanje stroškovKo bodo nižji prispevki in dajatve, javna uprava v obliki, kot jo imamo danes, ne bo zdržna in bo potreben korenit rez in izdelati normative, zmanjšati število občin, javnih zavodov, vladnih in nevladnih organizacij skrčiti na minimum.PrlekijaR.S.
150gospodarstvoNižji DDVNujno je znižati prispevke in davke, ki dušijo celotno gospodarstvo in sicer na raven vsaj Avstrije, saj smo potem rešili večino problemov.PrlekijaR.S.
149DDVNižja stopnja DDV za komercialne izdelke, hrano za hišne ljubljenčke, ...Ukine se znižana stopnja DDV na vse industrijske izdelke, ki niso namenjeni reprodukciji. Ohrani se samo za nepredelana živila (kmetijski pridelki): naravno mleko pakirano z rokom uporabe do 5 dni, naraven jogurt jajca, meso ... Moka in osnovne vrste kruha. Sočasno se zniža znižana davčna stopnja na 5% ali pa celo ukine. Meja med industrijskimi izdelki in osnovnimi živili mora biti tudi pri pakiranju Kruh 1 kg ali več, mleko 1 liter ali več, Jogurt 2 dl ali več. S tem bi pocenili industrijsko nepredelano hrano, kar bi ugodno vplivalo na zdravje prebivalstva in na razvoj kmetijstva, država pa bi dobila več DDV na industrijske izdelke namenjene prehrani. Nesmisel je, da imajo razni industrijski komercilani izdelki (Sladke pijače, sladice, pasja hrana ...) enako davčno stopnjo kot sadje, zelenjava, sveže meso ...


Škofja LokaMartin Krajnik
148Slovenija politika naj rešuje domače zadeve pred tujimiZadnje dni, ko spremljam medije, se mi zdi, da je edini problem, ki ga Slovenija ima sprejetje Palestine. Kaj pa mi? Pri nas je vse super? Ukvarjajte se z revščino, ukvarjajte se z domačim gospodarstvom, naredite nekaj za nas!LjubljanaPeter
147zdravstvovsakoletni brezplačni pregled / bris pri ginekologuGlede na to, da že sama stroka opozarja, da bi morale ženske na pregled in odvzem brisa vsako leto, naj se tudi v zdravstveni blagajni za to zagotovijo sredstva.ŽetaleP.P.
146enake praviceenaka pokojninska osnova za moške in ženskeKo se bo zgoraj opisana krivica odpravila, potem bo v skladu s tem potrebno tudi poenotiti pokojninsko osnovo. MariborM.H.
145enake praviceenake plače za moške in ženskeŽenske še vedno prejemamo nižje plače kot moški, tudi za enako opravljeno delo. Menim, da je glede na to v katerem stoletju smo, skrajni čas, da se to spremeni!MariborM. H.
144socialadostojne vdovske pokojnineOdpraviti je potrebno neumnosti, s katerimi so se vdovske pokojnine oklestile do te mere, da je komaj kaj ostalo.VelenjeSlavica
143energetikaproizvodnja električne energijeV Sloveniji imamo ogromno opuščenih žag in mlinov, ki bi z malo posluha oblasti proizvajali elektriko.KobaridMarko Miklavič
142javni prevozpogostejši javni prevoz iz smeri Žalec proti Celju in iz Žalca v manjše okoliške vasiJavnega prevoza ni ob nedeljah, v soboto zelo malo in v počitnicah ga tudi ni.ŽalecAnita
141javni red in mirprepoved zvonjenja Ukine naj se zvonjenje cerkvenih zvonov pred 6 uro zjutraj in po osmi uri zvečer.CeljeMojca
140kmetijstvoLjudem dovoliti skuhati 200 litrov žganja brez trošarineKot primer mali proizvajalec žganja, ki na leto skuha 300 litrov žganja s 40 volumskimi odstotki alkohola (če to količino preračunamo na 100 volumskih odstotkov alkohola, to znese 120 litrov žganja), mora zavezanec plačati 6,60 evra trošarine za liter ali skupno 792 evrov - in kaj mu ostane?TolminKlemen Šavli
139zdravstvene napotnice Funkcionalnost zdravstvenih napotnicZdravstvena napotnica po novem zapade, v kolikor se ne naročiš v 14 dneh. Kar je lahko precej neprijetno, še posebno glede na to, da je do napotnice že tako ali tako težko priti. Osrednja SlovenijaM. K.
138Lastninska zakonodaja za področje Luke KoperLastninska zakonodaja Luka koper se po osamosvojitvi ni lastninila kot vse drugo družbeno premoženje. Zaradi njene hkratne vloge državnega regulatorja si je država izpogajala večinski lastninski delež v višini 51% s tem, da je od tega imela 49% prednostnih delnic s čimer ni mogla določujoče vplivati na sprejemanje običajnih poslovnih odločitev. Po 25 letih dograjevanja in spreminjanja zakonodajnega okvirja smo dobili evropsko primerljivo zakonodajo s konceptom »port authority«, država pa si leta 2013 prisvojila upravljavske pravice s spremembo prednostnih delnic Luke Koper v navadne delnice. Dajem pobudo, da se te delnice ponovno spremenijo v prednostne delnice s čimer bi se omejil uničujoč administrativni vpliv države in vsakokratne politične oblasti na izjemno dobro delujoč poslovni subjekt. Takšnemu primeru smo bili ravnokar priča ob zamenjavi luške uprave na podlagi trhlih argumentov. V preteklosti pa tudi strateškim napakam pri investiranju, zopet zaradi političnega kadrovanja. Širši kontekst pobude je na tem naslovu https://skupaj.info/teme/luka-koper-kaj-sedaj Južno primorskaVinko Zupančič
137Regionalizacija državeSprejem zakona o regijah v državiRegionalizacija države je na stranskem tiru zaradi nesoglasij o številu regij, pa morda tudi zaradi tega, ker utegne biti centralizacija znotraj interesnega področja nekaterih odločevalcev. Zaznati je mogoče najmanj naslednje neprijetne posledice: + Razvoj države se je centraliziral v središču in pričel po 25 letih kazati znake zapuščanja periferijskih območij, ki jih želimo ohranjati, če ne zaradi drugega, zaradi nacionalnih preživitvenih interesov. Posledično smo si nakopali logistične probleme (npr. 80.000 dnevnih komutatorjev v Ljubljani), pa zopet naložbe v center za reševanje teh težav. Namesto da bi z enakomernim, pa čeprav monocentričnim razvojem (nekaj središč v državi) porazdelili pridobitve gospodarskega in splošnega družbenega razvoja. + Težave pri čezmejnih projektih s sosednimi državami, ki imajo vzpostavljeno mezo raven oblasti. Slovenske občine se težko dogovorijo o prioritetah, medtem ko je to npr. na Hrvaškem lažje. Tam se na ravni županije določijo prednostni projekti, nakar se slovenska stran, tako razdrobljena, nenadoma pojavi v podrejeni vlogi + s teritorialno drobitvijo lokalne samoupravo smo jo približali ljudem (žal ne v velikih občinah, kot je npr Koper), hkrati pa izgubljamo sposobnost koncentracije na ključne projekte, ker se občine ne zmorejo dogovarjati.Južno primorskaVinko Zupančič
136Regionalizacija državeParticipativni proračuni občinObčine so organi lokalne samouprave, v polni meri zadolženi za kakovost bivalnega okolja državljanov. Ob sprejemanju politične demokracije za transmisijo volje občanov pa se v praksi (glej primer občine Koper) pojavljajo učinki odtujenega odločanja v ozkem krogu in na podlagi ozkih interesov, še predvsem tam, kjer se lokalne oblasti ne menjajo skozi več mandatov. Menim da bi bilo treba oblikovati zakonsko protiutež tako, da bi se določil odstotek občinskega proračuna, ki bi se moral namenjati za potrebe lokalno organiziranih občanov (krajevne skupnost, četrtne skupnosti ali podobno), ki jih predpisuje vsakokratni občinski statut. Če jih občinski statut ne predpisuje, pa bi morali določiti pogoje in kriterije pod katerimi se lahko deli občine lokalno organizirajo.Širši kontekst pobude je na tem naslovu https://skupaj.info/teme/za-participatorni-proracun-in-usklajevanje-potreb-v-mo-koper in na tem naslovu https://skupaj.info/teme/proracun-blescanja-in-drobnih-zadovoljitev Južno primorskaVinko Zupančič
135Kontroling strategij občinKontroling strateškega managementa lokalne samupraveV številnih primerih morajo občine, če želijo priti do javnih sredstev, sprejeti ustrezne strategije, npr na področju prometa, turizma in podobno. Njihova kakovost je lahko vprašljiva, še predvsem, če jih izdelujejo lokalna podjetja, blizu aktualnim oblastem. Praviloma pri tem ni ogrožena sama tehnologija načrtovanja, lahko pa pride do resnih vsebinskih primanjkljajev, ki pa jih nihče ne spremlja. Ta primanjkljaj je izrazito viden na ravni občin. Medtem ko so nekatere vertikale solidno pokrite, na primer CLLD vertikala, ki se na koncu potrjuje s potrditvijo strategije vsakokratne LAS na pristojnem ministrstvu, pa imamo drugod razmere, ko mora občina dokazati le, da ima v rokah papir, ki sliši na ime strategija, v katerega pač zakodira svoje ambicije. Kot primer navajam strategijo razvoja turizma mestne občine Koper, ki predstavljaj strokovni pamflet, ko govorimo o odločitvah s področja strateškega managementa ali pa strategijo prometa v isti občini, ki enostavno odmisli polovico občinskega teritorija. Širši kontekst pobude je na naslovu https://skupaj.info/ ko gre za komentarje strategije razvoja turizma v mestni občini Koper.KoperVinko Zupančič
134zdravstvone prav učinkovito e-naročanje t.i. "e-naročanje" v slovenskem zdravstvu: 1. fizično greš k zdravniku, četudi očitno potrebuješ le npr. kontrolno napotnico (vključno z normalnim čakanjem pred ambulanto), 2. tam vnesejo e-napotnico v e-sistem (če ta v tistem trenutku deluje), 3. e-napotnico ti sprintajo, 4. sprintano e-napotnico nato fizično odneseš k specialistu ali 5. sprintano e-napotnico poskeniraš in v .jpg obliki pošlješ po elektronski poštiPtujN M
133javna uprava/gospodarstvoprerazporeditev delovnih mestMoj predlog je da za 30% znižamo zaposlene v javnem sektorju in jih preusmerimo v realni sektor-gospodarstvo. Javni sektor bi brez težav prenesel to zmanjšanje ob hkratni prilagoditvi zakonodaje. Pa tudi motivacijo bi imeli, ker bi jim lahko za enak odstotek dvignili plače. Gospodarstvu pa ne bi bilo potrebno uvažati delovne sile iz tujine.KrškoJ A
132kmetijstvospodbujanje domače pridelave zelenjave in sadja Tržnice so ogledalo domače kmetijske pridelave, če ljudje tam zaslutijo, da se prodaja tuj pridelek, je zaupanja v lokalno, domače sveže konec. Same tržnice niso zainteresirane, da bi domačo pridelavo oz. prodajo lastnega pridelka prostorsko ločile od preprodane zelenjave in sadja. Tisti, ki ima tudi lastno pridelavo, preprosto nima časa biti na tržnici vsak dan. Potrošniki pa ga poznajo. Zato se zgodi, da kadar ne pride na tržnico, se na njegovo mizo obvezno postavijo tisti, ki lastne pridelave sploh nimajo in s tem celo zavajajo kupce. Mislim, da bi zakonska obveznost, da se na tržnicah loči prostorsko lastna pridelava na kmetijah, mešana pridelava in samo preprodaja veliko pripomogla k tmeu, da bi lokalni pridelovalci prodali svoj pridelek lažje in enostavneje. Če se uredi še to, da je uporaba davčnih blagajn, vezanih knjig računov-... na tržnici nepotrebna, bi se olajšalo življenje številnim majhnim kmetijam, ki pa od tega še vedno živijoPtujMiša Pušenjak
131kmetijstvoadministrativna razbremenitev Ureditev prodaje na tržnicah: tržnice so ogledalo domače pridelave, če se na njih pod izrazom domače prodaja tuj pridelek (veliko je tega) se nezupanje vrine tudi med potrošnike v trgovinah. Tržnice potrebujejo več posluha za to, da bi tistim, ki prodajajo izključno svoj pridelek (in morda nekaj slovenskega iz istega lokalnega področja, če je to smiselno), zagotovile boljše pogoje.PtujMiša Pušenjak
130kmetijstvoadministrativna razbremenitev Zakon o divjadi in lovstvu vse breme škode oz. preprečevanja škode poriva na ramena kmetov (ograja sredi polja, ograditi vsako koruzo, solato, zelje, čebulo... predstavlja visok strošek, ob enem pa divjadi ne prepreči da ne bi delala škodo. Trenutno je pri nas več kot 50 % površin pod zelenjavo pozimi poškodovano ali uničeno zaradi divjadi, poleti delajo škodo tako vrane (zaščitene) kakor srnjad in zajci. Kmetje škode sploh ne prijavljajo več, ker zajeta taka prijava veliko živcev, časa in jeze, lovci pa imajo izgovor - ni ograjeno, neimamo denarja. Škoda pa je zelo velika.PtujMiša Pušenjak
129kmetijstvoadministrativna razbremenitev pridelava zelenjave se šteje kot drugo dejavnost, če je intenzivna, kar pomeni več kakor dve vrtnini na isit površini v enem letu. Druga dejavnost potegne za sabo uporabo davčnih blagajn na tržnicah, kar je popoln nesmisel in neuporabno. Pridelovalci zelenjave so prisiljeni goljufati, če želijo še vedno prodajati zelenjavo neposredno končnemu kupcu. Pridelava zelenjave naj ponovno postane osnovna primarna kmetijska dejavnost, obdavčena po višjem KDju, ki je že izračunan, le da sem prepričana, da ni razloga, da je za zelenjavo KD višji od tistega v sadjarstvu, saj so stroški zagona pridelave vsako leto ponovno spomladi zelo visoki, sadjarjem pa premeno (novo nasaditev nasada) sofinancirajo iz sredstev PRPja.PtujMiša Pušenjak
128kmetijstvoadministrativna razbremenitev dopolnilne dejavnosti: trenutno je zakonodaja napisana tako, da se dopolnilna dejavnost, ki je samo dopolnitev osnovi - pridelavi zelenjave in sadja, ne splača oz. potegne za sabo toliko administracije, da se tisti, ki bi res vložili, sušili in prodali samo neprodano zelenjavo ali sadje, kisali zelje... temu odrečejo. mnoge kmetije, kljub trditvi našega največjega ponudnika namreč niso pokrite z internetom ali pa, kar je še bolj nesramno, interneta nimajo podnevi, ker so linije preobremenili, zato morajo vse prenose z davčnih blagajn... delati ponoči, ko imajo drugi pravico do počitka. Predlagam, da se še enkrat prevetri kompletno zakonodajo o tem in se tukaj najde načine, ko manjša dopolnilna dejavnost, kjer v bistvu predelujejo samo lasten pridelek v manjši meri (se določi stopnja, količina, prihodek? glede na to, akr je najugodneje za pripovedovalce, ne za pobiralce davka, kot je sedaj), sodi v primarno dejavnost in je obdavčena po KDju vičje stopnje.PtujMiša Pušenjak
127Sociala - sodstvoUrediti problematiko enostarševskih družinTežava z neizvrševanjem stikov. Če neskrbnik ne prihaja na stike, ga niti en zakon ne sankcionira, če skrbnik prepreči stik, pa je najprej denarno sankcioniran (ca. 600 EUR na en neizvršen stik), lahko pa se otroka celo predodeli.CeljeA G
126Sociala - sodstvoUrediti problematiko enostarševskih družinKo se starša ločita je običajno otrok dodeljen enemu v vzgojo in varstvo, a o življenju otroka se odločata skupaj. Kadar gre za dva človeka, ki sta odrasla tu ni težav, a ko je vsaj eden le ranjen in nabit z maščevanjem konstantno kontrira. Ker \"skrbnik\" potrebuje soglasje od \"neskrbnika\" prihaja do absurdnih situacij. Soglasje pa potrebuje za vse, kar je pomembno za otroka - selitev, sprememba zdravnika, sprememba šole, obisk verouka ... v kolikor ga neskrbnik ne da, mora skrbnik pravico iskati na sodišču.CeljeA G
125Gospodarstvoukiniti državna komunalna podjetjaUkiniti državna komunalna podjetja - preiti na sistem podeljevanja koncesij za pobiranje in predelavo smeti, sistem koncesij za pluženje snega in sistem koncesij za vodovod …Andrej
124Gospodarstvospremljanje pogojev delaPrepovedati, da delavci delajo 12 ur za minimalca in kaznovati tiste delodajalce, ki delavcem grozijo ali jih zlorabljajo.PrlekijaMira M.
123PolitikaDesus spoditi iz vladeDesus spoditi iz vlade, ker ni naredil nič za upokojence. Kako je lahko predsednik Desusa nekdo, ki ni upokojen?Mira M.
122Javna upravazmanjšanje števila zaposlenihŠtevilo zaposlenih v javni upravi je nujno potrebno znižati, začenši s tistimi, zaposlenimi v raznih agencijah po LJ, kjer so zaposleni z nič dela in par tisočaki neto plače.Bojan U.
121Javna upravakadriranje glede na kompetence in ne glede na politično pripadnostNa direktorska mesta bolnišnic,..., nastavite ljudi iz gospodarstva z znanjem, izkušnjami in dobrimi poslovnimi rezulati iz preteklosti, ne pa glede na politično opredelnjenost.Bojan U.
120Politikaprevzemanje odgovornostiZaprite politike in tajkune, ki so jih dobili z rokami v marmeladi, ne pa da se prosto sprehajajo...Bojan U.
119Javna upravaučinkovitost javne upraveZaprite agencije po LJ, kjer so zaposleni z nič dela in par tisočaki neto plače.Bojan U.
118Gospodarstvoznižanje DDV-ja na predkrizno raven na 20 % in 8,5 %DDV smo dvignili, da preživimo krizo. Kdaj se planira da se nazaj zniža? Ali bomo raje počakali na novo krizo?IzolaAlan T.
117PolitikaNeizpolnjevanje obljubZakaj se na koncu mandata ne pogleda kaj je kandidat/stranka dejansko uresničila od vseh obljub... za neizpolnjene obljube pa se poračuna in vrnejo prejeto placilo (oz sredstva)?IzolaAlan T.
116GospodarstvoNeenaki pogoji za sp-je in podjetjaCe S.P. ne placa prispevkov, se mu blokira račun. Zakaj se to isto ne zgodi delodajalcu, ki ne plača prispevkov/plac za delavca? IzolaAlan T.
115GospodarstvoModernizacija prijave/odjave v socialna zavarovanja e-VEMPrijava ali odjava v socialna zavarovanja, ki jih vpisujemo zaposlovalci preko portala e-VEM je dolgotrajna in zamudna. Sistem je zastarel, ob enem pa se podvajajo nekateri vpisi. Za odjavo je potrebno vedeti registrsko številko zavezanca, in kdaj je bil zavezanec pričel z zavarovanjem, kar bi se dalo avtomatsko pridobiti na podlagi Imena in priimka ali EMŠO zavarovanca. Povezave med Vrsto izobrazbe in dovoljenimi poklici bodočega zaposlenega so nejasne. Sistem potrebuje modernizacijo, ki bo omogočala, da se prijava zaposlenih v socialna zavarovanja izvede hitro in učinkovito.Zagorje ob SaviPrimož Jelševar
114sociala - STAREJŠIcenovno dostopni domovi za ostareleRad pomagam starejšim ljudem in jim stojim vedno ob strani. Zato me najbolj boli, ko vidim kako bi radi starejši ljudje odšli v domove pa ne morejo, ker so predragi. So pa tudi ljudje, ki ne marajo domov starejših ker ni občutiti toliko ljubezni in topline do sočloveka. Moja ideja je ustanoviti dom za ostarele, ki bi bil cenovno ugoden za vse ljudi in prijazen do njih. Kjer se nebi šlo za denar ampak za pomoč in kjer bi se starejšim ljudem polepšalo še tista zadnja leta njihovega življenja. Se strinjam ko pravijo da na mladih svet stoji ampak ljudje, kdo bo pa potem mlade naučil kaj če bodo starejši zaradi popolne žalosti in osamljenosti umrli še preden bi nam kaj povedali in zapustili.ŽalecMatej Cvikl
113prometseverna obvoznicaVrhnika nujno potrebuje severno obvoznico - v poletnih mesecih je promet popolnoma ohromljen, tako na avtocesti kot tudi na lokalnih cestah. Severna obvoznica, ki bi jo nujno potrebovali, je načrtovana skozi Naturo .. In tam se vse zaplete.VrhnikaZdenka P.
112gospodarstvo/javna naročilatransparentnost javnih naročilJavna naročila, ki se zbirajo preko e-mailov, niso transparentna. Predlagam sledečo rešitev: vsi, ki se na javni razpis prijavijo, naj prinesejo ponudbe ob isti uri na isto mesto fizično in jih naj odprejo istočasno.VrhnikaZdenka P.
111gospodarstvooseba, ki je zaprla podjetje zaradi izgube, ne sme odpreti novega podjetjaPosamezniki so odpirali slamnata podjetja in preko njih prali denar se okoriščali in puščali dolgove. Vsakdo, ki ima odprto podjetje in je letna bilanca negativna, mora dobiti nadzor in če je podjetje zaradi krivde lastnika prišlo v izgubo, ta lastnik vsaj 5 let ne sme odpreti nobenega podjetja.
110kmetijstvoREALNO Bonitiranje zemljiščBonitiranje zemljišč je ocenjevanje rodovitnosti kmetijskih in gozdnih
zemljišč na podlagi lastnosti tal, klime, reliefa in posebnih (naravnih)
dejavnikov, ki vplivajo na gospodarnost pridelovanja rastlin. Le to bi moralo nujno potekati na terenu in ne v pisarni ob pogledu na zemljevid.
PrlekijaJanko
109energetikavetrne elektratneVetrne elektrarne so trajnostni način pridobivanja električne energije. Pri nas imamo neumne ptiče. Ko ptiči prečkajo mejo v katero koli smer, postanejo spet pametni.
108zaposlitevjavna delaPostopek določitve javnih del mora biti veliko krajši, ne da se dogaja, da so zavodi po 3 mesece brez zaposlenih, ker postopek traja tako dolgo.
107dejavnostivišina članarine glede na status družineOgromno otrok ima kakšen talent, a zaradi finančnega stanja družine ne more trenirati želenega. Članarine je potrebno prilagoditi glede na status družin in s tem dati možnost večim otrokom. Posebno še na področjih, kjer se klub financira iz javnih sredstev.
106sodstvozakon o otrocih bolj jasen Glede na to, da je še vedno veliko otrok tepenih in pretepenih, kljub zelo neživljenjski zakonodaji, bi bilo potrebno zakonodajo narediti bolj življenjsko in uporabno.
105zdravstvovišje kazni in odvzem otroka v primeru necepljenja obveznega cepljenjaZaradi forumskih novic se je kar dosti staršev odločilo, da ne bodo cepili svojih otrok. Vse, ki se za to odločijo zaradi lastnega prepričanja, brez trdnih argumentov, je potrebno visoko finančno kaznovati in v primeru, če otroka 2 x ne cepijo, otroka odvzeti.
104šolstvoura rerorikeOtroci imajo v šoli govorne nastope, kjer jih ocenjujejo na zelo profesionalen način, kar je nedopustno, vsaj nimajo otroci niti ene ure retorike. Naj se uvede ura retorika ali pa naj se govorni nastopi ne ocenjujejo več.
103šolstvoukinitev dela seminarskih in predstavitev na računalnikVsaka družina nima doma računalnika in tiskalnika. Prav tako veliko staršev ni računalniško pismenih, zato se seminarske, plakati in predstavitve naredijo v šoli, ali doma na star način - plakat.
102gospdarstvo , socialarazdelitev stroškovDružine, ki so na pragu revščine in ne zmorejo plačevati položnic za ogrevanje, vodo, elektriko in se v takšni stiski niso znašli zaradi svoje krivde, se njihovi bivalni stroški (elektrika, voda, plin, ogrevanje…) delijo na 3 dele, 1 del plačajo ponudniki sami, 1 del družina, 3 del CSD.
101sodstvoodvzem licenc in kazenČe notar, ali odvetnik svojega dela ne opravi strokovno in se njegova nestrokovnost dokaže na sodišču, npr. je notar sestavil pogodbo, ki ni veljavna, je odvetnik obljubil nekaj, kar se ne more doseči, se mu odvzame licenca, povrniti mora vse sodne stroški in vse stroške, ki so zaradi njegovega nestrokovnega dela nastali.
100SocialaizvršbaČe posameznik ne plačuje preživnine se najprej sprovede izvršba na premoženje, če ni česa rubiti, se ga zaposli na sezonskem delu, v primeru, da tega ne opravlja, se ga zapre na zaprti oddelek ter se mu znotraj zavoda dodeli delo; v času dokler ne odsluži svojega dolga, nima ugodnosti.
99socialapreživnina direktna bremenitevPreživnina se trga od plače oz. dohodka, ki ga posameznik dobi.
98socialavišina preživnineVišina preživnine ne sme biti manjša od 20 % realnih stroškov za otroka.
97zdravstvoavti na frulicoV vse avte bi se moralo vgraditi frulico, ki ti prepreči, da spelješ, če imaš preveč alkohola v sebi. Če sistem prelisičiš in povzročiš nesrečo je brez sojenja zagrožena kazen 10 let in trajna prepoved opravljanja vozniškega izpita.
96Sociala, sodstvo posilstvo v zakonuNeželen spolni odnos je posilstvo, če tudi to naredi mož. Mnogo žena tega takoj ne prijavi, ko pa zbere pogum, da gre, pa se to ne upošteva več, ker ni dokazov, ali mož to zanika. Posilstvo je posilstvo in ga je potrebno kot takega sankcionirati.
95socialanasilje nad moškimO nasilju nad moškim se sploh ne govori, ker je to sramotno. V Sloveniji imamo samo eno varno hišo. Tudi moški so lahko žrtev nasilja, ne da se favorizira ženske.
94socialanasilje nad ženskamPreveč je skritega nasilja v družini. Zakon bi moral biti tu bolj jasen in zaščititi žrtev, ne da jo umakne, ampak da umakne nasilneža.
93gospodarstvoprepoved prodaje državnega premoženja pod tržno cenoPrepoved porodaje nepremičnin, podjetij, znam, ki so v državni lasti pod tržno ceno tujcem.
92javna upravaprepoved popoldanskih s.p. v javnem sektruNihče, ki je zaposlen v javnem sektorju, ne bi smel imeti s.p.
91zdravje, sociala, sodstvoobvezno šolanje psovVse pse, tudi če so mešančki, mora lastnik dati na obvezno šolanje, saj je še vedno veliko napadov psov.
90davkiuvedba davkov na lastništvo psaPes je postal stalnica veliko ljudem, a ko pride čas, ko je potrebno za njimi počistiti niso več tako njihovi. Preveč je psov, ogromno je nevzgojenih in vsekakor jih je preveč. Naj se lastništvo uvede davek, po vzoru tujine.
89šolstvovrnitev ur športne vzgojeOtroci so postali popolni kripli, športne vzgoje je malo in število ur se je z leti ukinjalo. Otrok rabi vsaj 1 uro gibanja na dan, zato je potrebno uvesti športno vzgojo vsak dan.
88šolstvoukinitev številčnega ocenjevanja pri glasbi, likovni in športu Neumno je, da se otroke ocenjuje s številčnim oceni pri predmetih, ki so izključno stvar talenta. Neuspešno, uspešno in zelo uspešno je bilo čisti ok.
87šolstvoukinitev DZV šoli je preveč delovih zvezkov. Vse razen za matematiko, slovenščino in tuji jezik je potrebno ukiniti in vsi morajo biti enaki.
86bankeukinitev sofinanciranjeDokapitalizacija bank je državljane stala ogromno, posledično se je znižal standard. Banke se ne sme dokapitalizirati, če ne znajo delati dobro, naj propadejo.
85zaposlovanje, gospodarstvoenotne delovne pogodbeOgromno kolektivnih pogodb je izkoriščevalskih, uvesti se morajo enotne pogodbe, ki so enako zavezujoče za delodajalce, kot delavce.
84informacijska pooblaščenkaukinitevI. p. naredi običajno le zmedo, a v primeru, ko bi morala ukrepati tega ne naredi.
83zdravstvozdravniški pregledČe starš otroka na redni sistemtski pregled ne pripelje brez tehtnega razloga, se uvede preiskava in se družino spremlja dnevno, v kolikor pride do suma zlorabe, se otroka vzame.
82šolstvojemanje tabletOtrok, ki nujno potrebuje tablete, a mu jih starši ne želijo dajati, a hkrati ne poskrbijo niti za ustrezno alternativno pomoč, se jim otroka odvzame.
81šolstvonasilje v šoliV primeru, ko starši nasilnega otroka ne želijo sodelovati, jim ga CSD sme vzeti in dati v rejo zaradi zanemarjanja otroka.
80šolstvospremljevalci Spremljevalec mora imeti vsaj 7 stopnjo izobrazbe ustrezne smeri in pred nastopom svoje službe mora opraviti izobraževanje.
79šolstvozaposlovanjeV isti ustanovi ne smejo biti zaposleni sorodniki v nobenem kontekstu. Tudi tast in snaha ne. Ali fant od snahine sestre.
78socialajavni seznam pedofilovObstajati bi moral javni seznam vseh, ki so bili obtoženi, so bili ovadeni, ali se jih zgolj sumi.
77Varuh človekovih pravicUkinitev varuhaVaruh človekovih pravic je zgolj institucija, ki je sama sebi namen, ko pride do kršitev pravic državljanom, pa razlagajo, da nimajo pristojnosti.
76CSDukinitev CSDCSD je potrebno ukiniti.
75Zavod za zaposlovanjeukintev zavodaZavod je neučinkovit, zato bi se ga moralo zapreti.
74delozaprtje mej za tujo delovno siloVeliko tujcev pride v Sloveniji delat in s tem spodžirajo delo državljanom. Floskula, da Slovenec noče delati, je glede na število nezaposlenih malce pretirana. Najprej delo slovenskemu narodu, če kaj ostane pa še tujcem, in ne obratno.LaškoMatija
73volitvekvota mora biti vsaj 80%Če volilna kvota ni vsaj 80% volitve niso uspešne.
72financedvig štipendijŠtipendija mora biti tako visoka, da lahko študent preživi, ne da mora dodatno delati in se na ta način nekateri obogatijo z izkoriščanjem statusa.
71finance, socialaukinitev študentskih servisovŠtudentski servisi zgolj izkoriščajo študente. Študente je potrebno zaposliti, če že med študijem lahko delajo, v branži iz katere izhajajo, ne da celo študentsko obdobje delajo v proizvodnji, strežbi, faks jedva naredijo in izobraženi pristanejo na zavodu za zaposlovanje.
70sociala minimalna plača 900 EUR900 EUR neto je tisti minimum, ki omogoča, da človek živi, ne da zgolj preživi. Plače imamo balkanske, stroški bivanja so avstrijski in je že čas, da se ta dva pola uravnovesita.
69Socila, sodstvoukinitev dražb na nepremičnine socialno šibkihDostikrat se je že zgodilo, da je prišlo do izvršbe nepremičnin zaradi majhnega zneska, ki je nastal ljudem po izgubi službe. Ljudje so stari, nove službe ne morejo dobiti in še na cesto jih mečejo. Kar je nehumano in nevzdržno
68Furs - Sociala - sodstvopreverjanje premoženja Veliko mladih fantov se okrog vozi v pregrešno dragih avtih, prav tako marsikateri državljan. Vsi, ki imajo avto vreden več kot 10.000 EUR naj se njegovo premoženje preveri in ugotovi, če je njegovo premoženje zakonito.
67Kulturaukinitev EMEEMA je vsako leto vse večja sramota. Nikoli nismo zabeležili rezultatov in je zgolj metanje davkoplačevalskega denarja stran. Če glasbeniki želijo to, si naj sfinancirajo sami.
66kulturaukinitev RTV prispevkaRTV prispevek je nujen oz. vsiljen strošek, a večino ljudi gleda komercialne programe, naj bo tudi SLO vključen v programsko shemo operaterja, ne pa da moreš plačevati prispevek za nekaj, česar ne uporabljaš.DomžaleMarija
65ŠportVišje nagrade za uspehe športnikovKo so naši košarkarji postali evropski prvaki jim je država namenila mizerni znesek nagrade. To se mora spremeniti, saj če nekdo leta in leta vlaga svoj trud, da lahko potem ime slovenskega naroda popelje na tako visoko raven, kot je evropski prvak, mora za to biti tudi ustrezno nagrajen.
64ŠolstvoUniforme za vseOtroci med seboj tekmujejo kdo ima boljšo znamko in se na ta način ustvarjajo še večje razlike med sloji. Otroke iz socialno šibkih družin se postavlja v stresno situacijo, saj se počutijo manjvredne, zapostavljene. Z uvedbo umiform bi se te razlike vsaj v šolskem prostoru zakrile in vsaj tu pripomogle k višji samozavesti otrok. Bili bi vse enkopravni in enakovredni.
63Policijaodprava klavzule o strankiMarsikdo je zaradi takšnih ali drugačnih razlogov včlanjen v kakšno stranko, a zaradi tega ne sme biti policist. Prav tako bi marsikateri policist želel biti v kakšni stranki, saj je prepričan, da bi lahko kaj spremenil na bolje, a ne sme. Ta klavzula o prepovedi članstva v strankah v policiji se mora odpraviti.
62Vojskaobvezni vojaški rokZ ukinitvijo obveznega vojaškega roka se je mnogo fantov pomehkužilo in ne znajo niti osnov. Manjka jim moškost, samozavest, vztrajnost. Po drugi strani pa smo na ta način imeli zadostno število vojakov v primeru vojne, česar zdaj ne moremo reči.
61Zavod za zaposlovanjeukinitev zavodovDelo, ki ga opravljajo strokovni delavci na zavodu, bi lahko opravljal računalnik. Smo v dobi elektronike in tisti obvezni obiski pri svetovalki, ki ti s spleta prebere novosti in te usmeri na splet, so brezpredmetni. Za to ne potrebujemo imeti zaposlenih. Na ta način bo obremenitev s strani javne uprave manjša.
60Zavod za zaposlovanjezaposleni na zavodu plačani po učinkuZavod za zaposlovanje je le ustanova, ki zaposluje ljudi, ki ne delajo nič. Le ti bi morali biti plačani po učinku.
59javna uprava+ financeposlanci na minimalno plačoPoslanci so postavljeni iz strani ljudstva, zato bi bilo normalno, da imajo plačo ljudstva. Torej minimalno zajamčeno plačo, v primeru, da pa naredijo nekaj, kar izboljša stanje državljanom, potem lahko dobijo nagrado za dosežen uspeh, ki ne sme presegati višine minimalne plače.
58financedavki za cekrevDržava in Cerkev sta res ločena, a Cerkev ima kar nekaj zasebnih šol, ki jih po novi zakonodaja sponzorira država. Torej se Cerkev skoraj na vseh področjih vpleta v državo, zato je dolžna plačevati davke.
57gospodarstvooseba, ki je zaprla podjetje zaradi izgube ne sme odpreti novo podjetjePosamezniki so odpirali slamnata podjetja in preko njih prali denar se okoriščali in puščali dolgove. Vsakdo, ki ima odprto podjetje in je letna bilanca negativna, mora dobiti nadzor in, če je podjetje zaradi krivde lastnika prišlo v izgubo, ta lastnik vsaj 5 let ne sme odpreti nobene nove pravne oblike.
56CSDsnemanje obravnavLe redko kateri strokovni delavec na CSD naredi zapisnik pogovora, a če že, se dostikrat zgodi, da so v poročilu laži, zato bi morale biti vse obravnave na CSD snemane.
55psihologijasnemanje obravnav pri izvedencih za namen sodiščaSodni izvedenci pri svojem delu delajo marsikaj, a ker so njihove obravnave tajne in se jih ne sme posneti, imajo to moč, da delajo nestrokovno, a za svoje nestrokovno delo ne odgovarjajo.
54sodstvo snemanje obravnavNa družinskem sodišču se dogajajo zlorabe in bi morale biti vse obravnave posnete in v primeru zlorab tudi dostopne strankam, ki jih smejo uporabiti za ovadbo.
53socialale 1 x v varno hišoVsem, ki se konstantno zatekajo v varno hišo in se potem vračajo nazaj k nasilnem partnerju, bi bilo potrebno preprečiti takšno dejanje. V varno hišo zaradi istega partnerja lahko pride samo 1 x.
52prehranadavek na junk food in spustitev cene zdrave prehraneVse preveč otrok je predebelih, enako odraslih, saj je zdrava hrana bistveno predraga. Država bi morala obdavčiti junk food in vsaj za 50% znižati davke zdrave prehrane, da bi le ta bila dostopna vsem.
51CSDukinitevCSD v tej obliki je potrebno ukiniti, ker svojega dela več ne opravlajo koristno.
50fakultete in srednje šoleukinitev konsesijVse srednje šole in fakultete, ki ustavrjajo nezaposljiv kader, se ne bi smele financirati iz državnega proračuna, ampak bi morale biti samooskrbne.
49policijavrnitev 4 letnega šolanjaPolicisti se zdaj usposobijo v le 18 mesecih, kar je bistveno premalo. Ponovno bi morali uvesti Tacen, ne pa da se uvaja šole, ki ustvarja nezaposljiv kader.
48policijanujna psihološka pomočVsak policist, ki je koga ustrelil, ker je moral, je bil na kraju samomora, ali umora, mora čez ciklus vsaj 12 psihoterapij preden lahko gre ponovno na teren.
47šolstvoukinitev NPZNPZ so sami sebi namen in le dodaten strošek državljanom. Nujno jih je potrebno ukiniti, ne da povzročajo stres otrokom.
46šolstvoučbeniki in DZVsi učbeniki in DZ bi morali biti po vsej Sloveniji enaki, ne da se preseliš iz enega kraja v drugega sredi leta, pa moraš vse ponovno kupiti.
45javna upravaO,O alkoholaVsi, ki so zaposleni v javni upravi morajo imeti 0,0 promile alkohola v krvi na delovnem mestu. Vsak mesec se izvajajo redne kontrole in vsakdo, ki ne bi imel 0,0 bi bil krivdno odpuščen.
44javna upravaodpuščanjeVsak nadrejeni, ki v javni upravi koga zaposli po vezah in poznanstvih se ga nemudoma odpusti.
43gospodarstvopitje na delovnem mestuDelodajacem bi se moralo dovoliti, celo uzakoniti, da lahko svoje zaposlene preverjajo za substance in v primeru, da odkrijejo, da je delavec pod vplivom, ga morajo poslati domov. Ta pa se potem odloči, ali bo šel na zdravljenje, ali se strinja s krivdno odpovedjo.
42gospodarstvokaznovanje delodajalcevDelodajalce, ki zahtevajo od svojih delavcev, da delajo hudo bolni je potrebno kazenovati, saj s tem ogroža življenje.
41šolstvoprepoved mobitelovV šoli bi se morali prepovedati mobiteli, saj trenutno otroci tekmujejo med seboj, kdo ima boljšega in se statusna razlika še bolj riše.
40šolstvoobvezna srednja šolaSrednja šola bi morala biti obvezna, saj bi na ta način ustvarili dodaten ustrezno izobražen kader.
39Zdravstvostarš ob otroku v bolnišniciStarši bi morali imeti brezplačno bivanje ob bolnemu otroku v bolnišnici, če je otrok še osnovnošolski.
38sodstvokazni za neizvajanje stikovStarš, ki bi moral izvesti stik in je neskrbnik, pa tega ne naredi, ni kaznovan. Starš skrbnik pa kazensko odgovarja, če prepreči stik. Tu bi se moralo vzpostaviti ravnovesje.
37sodstvokrajši časSodišče bi moralo družinske zadeve reševati bistveno hitreje, kot jih sedaj. Nevzdržo je, da za prvi narok ob razvezi, dvigu preživnine, ali spremembe stikov traja najmanj 3 mesece in se postopki vlečejo tudi leta in leta. Tu bi morali biti v spredju pravice otrok, ne pa dokazovanje, kater starš ima bolj prav.
36šolstvouveljavitev pripravljalnicV tujini je praksa, da ko morajo otroci tujcev najprej v vsaj enoletno pripravljanico in šele potem lahko gre v redno šolanje, pri nas jih samo vržejo v razred in prvo leto jih ne ocenjujejo, kar je nesprejemljivo.
35socialadnevni centriVečina večjih mest nima kriznih centrov, a so le ti nujno potrebni. Vsak večji kraj bi moral imeti center, kamor bi se otroci lahko zatekli in svoj prosti čas prebili tam.
34Šolstvo+vrtecvarstvo med počitnicami in stavkamiMnogo staršev med počitnicami in stavkami nima otrok dati kam, dobro bi bilo, da bi šole in vrtci v skupnem sodelovanju poskrbeli za te otroke.
33Šolstvo+sociala+policija+zdravstvopodpis štiripatitnega sporazuma o nasilju med šolo, CSD, policijo in zdravstvomNasilje v OŠ je vse bolj pogosto, a šole tega ne poročajo dalje na ustrezne instituciuje. Samo sodelovanje med šolami, CSD, policijo in zdravstvom je zelo slabo in je nujno, da se sklene sporazum in se v vsakem primeru še tako majhnega nasilaj ukrepa takoj in na vseh 4 področjih, glede na to, da otrok do 14 leta ni kazensko odgovoren.
32Šolstvospremeba zakonodaje o odpuščanju učiteljaUčitelj, ki je pri svojem delu nestrokoven, izvaja nad otroci mobing, se ne drži odločb, bi moral biti suspendiran in odpuščen. Trenutno pa so učitelji zaščiteni kot kočevski medvedje.
31Zdravstvosprememba zakonodaje o dodelitvi inzulinske črpalkeOtrok, ki ima sladkorno tipa 1 in dobi inzulinsko črpalko je do 7 leta brezplačna, po tem obdobju pa mu pripada na vsakih 8 let, a je garancija same črpalke le 4 leta. Torej so 4 leta starši samoplačniki za nekaj, kar je življenjsko pomembnega.
30Šolstvospremljevalci v šoliZakonodaja predvideva le začasne spremljevalce otrok, ki imajo npr aspergerjev sindrom, ali sladkorno tipa 1. Kar je nevzdržno, vsaj takšni otroci potrebujejo stalnega spremljevalca. Otrok z aspergerjevim sindromom potrebuje stalnico, ter možnost, da se umakne. zato potrebuje stalnega spremljevalca, ki je tudi strokovno usposobljen.
29Šolstvourediti področje odločbOdločbe o usmerjanju so za marsikaterega otroka način, da lahko normalno opravi šolo. Samo čakanje na odločbo pa traja tudi po 18 mesecev in otrok na ta način izgubi 2 šolski leti.
28gasilcifinanciranje gasilcevČeprav si brez njih ne predstavljamo reševanja v primeru požara, poplave ali druge nesreče, je financiranje gasilcev še vedno prepuščeno njim samim in prostovoljnim prispevkom. S polovico tistega denarja, ki naj bi ga plačali Natu, bi si lahko skupaj z gasilsko zvezo zagotovili vso zaščito, ki jo potrebujemo, hkrati pa gasilcem omogočili nabavo potrebne opreme.Krško
27gasilcisistemska ureditev statusa gasilcevStatus gasilcev, ki so prva sila v primeru naravnih in drugih nesreč in hkrati tudi tisti, ki ohranjajo družbeno življenje na podeželju, bi bilo potrebno sistemsko urediti.PodravjeA. H.
26vojskauvedba obveznega služenja vojaškega rokaUvedba obveznega služenja vojaškega roka z izjemo ugovora vesti, ki bi temeljija na izobraževanju bi imela za posladico pripravljenost širšega kroga v primeru ogroženosti in bi verjetno tudi rešila problem zaposlovanja v vojski.Ljubljana
25javna uprava/gospodarstvoskrajšan čas postopka pridobivanja gradbenih dovoljenjMeni, da daljša razlaga niti ni potrebna. Nujno je potrebno skrajšati čas postopkov za pridobivanje gradbenih dovoljenj, tako za zasebnike kot za podjetja. Zasavska
24gospodarstvodolžnikiPrepovedati bi bilo treba takim, ki so podjetje izčrpali in ga dali v stečaj, odpreti novo podjetje, dokler ne poravnajo dolgov upnikom in podizvajalcem. Prav tako tudi tistim, ki so davčni dožniki. Če se mora s.p. držati pravil igre, naj se jih tudi večji.Maribor
23zdravstvoObvezno cepljenjeV Sloveniji je cepljenje že vrsto obvezno, za odklanjanje ali onemogočanje obveznega cepljenja pa so odrejene precej visoke kazni, ki pa jih zdravstveni inšpektorat, ta je pristojen za inšpekcijski nadzor na področju obveznega cepljenja, izreka le redko. Po podatkih zdravstvenega inšpektorata je denarnih glob, ki znašajo od nekaj manj kot 42 evrov do 1000 evrov, izrečenih le nekaj deset na leto (v zadnjih petih letih) ... nadzor in postopki v teh primerih bi morali teči hitreje. Zaradi premale precepljenosti se ponovno vračajo bolezni, kot so npr. ošpice.LaškoA M
22KulturaPrešernove nagradeLetošnje prejemnice nagrad kažejo na degradiranje pomena umetnosti kot tudi na to, da so morala in vrednote v Sloveniji na psu. To me skrbi. Skrbi me tudi, kaj s tako izbiro prejemnic visokih nagrad sporočamo svetu. V prihodnje bi si želel tudi na tem področju nekaj strokovnosti.KranjZ K
21PrometUčinkovito umirjanje prometaPonekod v mestih so ležeči policaji dobesedno ovire na cesti. S tem se povečujejo emisije izpušnih plinov, poveča se nevarnost poškodb na vozilih in prav tako se v okolico sprošča več hrupa.PtujV B
20šolstvoorganiziranje ekskurzij brez agencijTržni inšpektorat pravi, da šolsko organiziranje ekskurzij v lastni režiji krši zakon in bi to morali storiti prek turističnih agencij. Še več, učitelj lahko dobi globo, če učence vodi naokoli in jim razlaga, ne da bi imel licenco za vodnika. To je tudi poseg v učni program.Ljubljana
19javna upravaprijazna in učinkovita javna upravaVeliko se pritožujemo v povezavi s počasnostjo reševanja vlog na UE, zato predlagam, da poskusite s prakso iz gospodarstva - nagrada/stimulacija zaposlenega v primeru, da je vloga rešena v roku postavljenem po zakonu.Ljubljana
18kmetijstvoukinitev davčnih blagajnLepo pozdravljeni. Prihajam s kmetije, na kateri kot dodatno dejavnost pridelujemo kislo zelje. To zelje prodajam na tržnici in predstavljajte si, kako je to pozimi, ko zelje in roke zmrzujejo, blagajna zablokira ali se ji spraznijo baterije. Za vsako prodano kilo je to posebne vrste muka. Naj povem še to, da s prodajo kislega zelja letno zaslužim približno 250 EUR in tudi brez davčne blagajne, ne bi bila tajkun.Podravska
17kmetijstvosplošno veljavna zakonodajaVeliko oviro mi kot kmetu predstavlja nenehno spreminjanje zakonodaje. Če se želim prijaviti na razpis, rabim svetovalca in po možnosti še pravnika. Najhuje pri tem pa je, da ko sledim letošnji zakonodaji ne vem, če bo drugo leto še enaka. Koroška
16promet, gospodarstvodobra infrastruktura je osnova razvoja gospodarstvaPrlekija potrebuje hitro cesto. To je to. Ni kaj dosti razlagati.Prlekija
15kmetijstvopoenostavitev postopka prodaje kmetijskega zemljišča in predkupna pravica občineČe želi lastnik prodati kmetijsko zemljišče mora Ponudbo za prodajo posredovati Upravni Enoti, na območju, kjer to kmetijsko zemljišče leži, da jo objavi na svojem spletnem portalu in obesi na oglasno desko. Takrat je občina, ki ima na nepremičnini predkupno pravico, s prodajo že seznanjena in lahko posreduje na UE Sprejem ponudbe, in predkupno pravico uveljavi. Občina tovrstne objave velikokrat ignorira in predkupno pravico uveljavlja šele, ko želi kupec od UE prodobiti odobritev pravnega posla. Predlagam, da se eksplicitno v ZKZ opredeli, da je Občina seznanjena sprodajo v trenutku, ko od UE prejme Ponudbo za prodajo, ki jo morajo objaviti na občinski oglasni deski. S tem bi poenostavili in pospešili postopek prodaje, ker lahko Občina že v času objave Ponudbe, če želi uveljavlja svojo predkupno pravico. Če kot kupec na UE ne posreduje Sprejema ponudbe, pomeni da predkupne pravice ne uveljavlja.PrekmurjeIvan
14politikanehajte se kregatVčasih spremljam razprave v parlamentu in opažam, da ima marsikateri politik dobro idejo, pa ta ni podprta, ker si med seboj strankarsko nagajajo. Nehajte se kregat in začnite delat za dobro tistih, ki so vas izvolili. Dobre rešitve sprejemajte skupaj, slabe pa skupaj zavračajte.VranskoJanez
13gospodarstvoučinkovit Zakon o pospeševanju investicijDa bi bil ta zakon resnično učinkovit, bi se poleg tega, da se ukvarja z investicijami, moral ukvarjati tudi o prostoru - umeščanje v prostor rabimo na zalogi, da ne bo prihajalo do inverventnih zakonov, kot se je to zgodilo v primeru Magne. Lokalnim skupnostim je treba pomagati, da bodo lahko v doglednem času sprejele učinkovite Občinske prostorske načrte.Maribor
12zdravstvoukinitev kolektivnih pogodb v javni upraviPlačni razredi so urejeni po sistemu uravnilovke in to je problem. Zaradi tega tisti, ki se res trudi, dobi popolnoma isto, kot tisti, ki ne naredi nobenega haska.PtujK S
11zdravstvozavarovalnica za osnovno zdravstveno zavarovanje oddaljena od politikeNujno bi bilo spremeniti sistem osnovnega zdravstvenega zavarovanja, ker sedaj zavarovalnice plačujejo kakor se jim zazdi. S tem imajo težave tudi direktorji bolnišnic. Vlada dvigne plače zaposlenih v zdravstvu in negi, hkrati pa za ta dvig sredstev ne zagotovi.Lenart
10socialadelo za prejemnike socialnih prispevkovGlede na to da imamo v Sloveniji veliko prejemnikov socialnih prispevkov, ki so popolnoma zdravi bi bilo smiselno uvesti 30 ur mesečnega dela zanje (npr. pozimi kidanje snega, pomoč ostarelim na domu, prevozi ljudi po opravkih itd.) s tem bi tem ljudem tudi dali možnost, da so aktivno vključeni v družbo in občutek, da niso na miloščini.MariborZ. U.
9javna upravauradne ure naj bodo ves delovni časLepo bi bilo, če se uvede normalni delovni čas v javni upravi, sodiščem, CDS itd. Uradne ure naj bodo od ponedeljka do petka v času, ko so v službah. Ne razumem zakaj imajo v večini primerov uradne ure samo v ponedeljek, sredo in petek. Za skrajšane uradne ure ni nobenega tehtnega razloga.  Že tako ali tako si mora zaposleni vzeti dopust, da lahko kaj uredi. ŽetaleA. N.
8socialavinjete za višja vozila po enaki ceni kot je vinjeta za osebni avtomobil, če ima družina otroka s posebnimi potrebamiPozdravljeni! Sem mamica otroka s posebnimi potrebami. Moj sin je na vozičku in ker imamo poleg njega še dva otroka, smo bili primorani v nakup kombija. Ta kombi je za nas osebni avtomobil. Prav bi bilo, da bi v takih primerih lahko kupili vinjeto za osebni avtomobil in ne za kombi. In to z minimalno komplikacijami, zadostovalo bi lahko že potrdilo osebnega zdravnika ali nalepke INVALID za avto. S tem bi nam prihranili marsikatero mukotrpno in veliko krat ponižujočo pot.KoperAnita
7šolstvoveč naravoslovnih predmetovNe glede na to, da živimo v času, ko znanje jezikov še kako prav pride, se število ur namenjenih tujim jezikov ne bi smelo večati na račun manjšega števila naravoslovnih predmetov in tehnike. Iz tehnike izhajajo poklici prihodnosti, mi pa mladež hromimo s tem, ko jim ne damo osnov potrebnega znanja že v osnovi šoli.CeljeMatej
6socialaZZZS naj dela svoje delo! Izobražuje za deficitarne pokliceZavod za zaposlovanje Slovenije bi bilo potrebno reorganizirati tako, da bi namesto delavnic "kar tako" izvajali izobraževanje brezposelnih za tiste kadre, za katere je dejanska potreba na trgu dela. ŠtajerskaFranc
5gospodarstvoministrstvo za drobno gospodarstvoGlede na veliko število malih podjetij in obrti, ki skupaj zaposlujejo večinski delež zasebnega sektorja, bi nujno potrebovali samostojno ministrstvo, kar bi nam omogočilo, da bi se lahko medresorno pogajali.LogatecJure
4nacionalna zavestuporaba slovenskega jezikaPozdravljeni, veliko krat me zmoti, ko na napisih v Sloveniji opazim, da je najprej uporabljen tuji in šele potem slovenski jezik. Veliko krat slovenskega jezika sploh ni. S tem, ko se tako prilagajamo tujcem, izgubljamo poleg lastne nacionalne zavesti tudi njihovo spoštovanje. Pri vseh teh uredbah menda je kakšna, ki lastnikom stavb in lokalov narekuje uporabo slovenskega jezika, ali pač ne?LjubljanaJoži
3lokalna samouprava - decentralizacijaponovna aktivacija krajevnih uradovTisti, ki živimo na podeželju, imamo otežen dostop do krajevnih uradov in upravnih enot, saj so mnogi izmed njih že zaprti ali pa si uradnika delimo s še tremi drugimi občinami, kar pomeni, da je prisoten redko in to dejstvo še nadaljnje upočasni že tako ali tako prepočasno urejanje vseh uradnih zadev. HalozeJanko
2socialapreprečevanje izpada izplačila otroških dodatkovPri oddaji vloge za otroški dodatek je potrebno vedno skrbeti, da ne zamudimo roka, sicer nam otroški dodatek za čas od poteka prejšnje odločbe do prejema nove, ni izplačan. V tej vlogi praktično ni takih podatkov, ki bi jih bilo res potrebno vsako
leto ponovno vpisovati. Edini tak podatek je v bistvu dohodek, ki ga lahko organ pridobi sam, po uradni dolžnosti. Vlogo bi lahko oddali samo enkrat in nato sporočali spremembe, v kolikor bi do njih prišlo (vstop/izstop otroka v ali iz vrtca, selitev, drugačen TRR in podobno). S tem bi zaposleni na CSD prihranili čas in denar (pošiljanje odločb), staršem se pa ne bi zgodilo, da bi ostali brez prispevka.
Marija
1prometvečja pretočnost prometaob slabih vremenskih pogojih naj se tovornjake iz prometa izloča že na mejah, ne ko ne gre več naprejKranjPrimož