Izpolnite e-pristopno izjavo in postanite član Slovenske ljudske stranke. Član stranke lahko postane vsak polnoletni državljan Republike Slovenije. Član stranke lahko postane tudi oseba, ki je dopolnila 15 let starosti ob predložitvi pisne privolitve svojega zakonitega zastopnika. Članstvo nastopi z vpisom v register članov, ki se vodi na sedežu stranke, in s plačilom članarine.

Če ne želite poslati pristopne izjave elektronsko, lahko različico za tisk snamete na tej povezavi, izpolnite in pošljete po pošti na naslov Slovenska ljudska stranka, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana.

  • Osebni podatki
  • Stalni naslov
  • Kontakt
  • Ostalo

Podpisani dovoljujem uporabo podatkov za namen vodenja evidence članstva SLS, skladno s 6. členom Zakona o političnih strankah in 7. členom Statuta SLS ter za namen delovanja SLS.

Upravljavec posredovanih osebnih podatkov je SLS, Gospodinjska 8, 1000 Ljubljana.